Vermogensvraagstukken

 

Wie een patrimonium heeft opgebouwd of aan het opbouwen is, wordt vroeg of laat geconfronteerd met volgende vermogensvragen:

  • wanneer en hoe kan u uw financiële onafhankelijkheid bereiken ?
  • welke fiscale en financiële risico's rusten op uw vermogen ?
  • wat is het rendement en de kostenstructuur van uw beleggingen ?
  • zijn uw huidige beleggingen en vermogensopbouw in overeenstemming met het door u gewenste risicoprofiel ?
  • hoe kan u uw vermogen optimaal alloceren ?
  • hoe kan ik mijn vastgoedinvesteringen op een fiscaal interessante manier structureren?
  • hoe moet ik mijn pensioenopbouw optimaliseren, zowel fiscaal als financieel?
  • hoe kan u uw nabestaanden beter beschermen door uw successie te plannen vanuit een langetermijnvisie ?
  • hoe kan ik de vrede binnen de familie bewaren na mijn dood (“Pax Familiae”)?

PACTA Wealth Architect helpt u al uw vermogensvraagstukken op te lossen met als doel uw financiële onafhankelijkheid te garanderen.