Vermogensplanning

 

Als vermogensarchitect willen wij het verschil maken door uw vermogensopbouw vanuit een andere invalshoek te bekijken dan de traditionele vermogensadviseurs, met name de banken en vermogensbeheerders.

PACTA Wealth Architect is voor alle duidelijkheid geen bank of vermogensbeheerder.

Ons advies strekt ertoe uw totale beleggingsportefeuille (roerende beleggingen, verzekeringsbeleggingen, onroerende beleggingen, …) te overschouwen in zijn globaliteit en vanuit die globaliteit de diverse beleggingen af te stemmen op uw persoonlijke doelstellingen en behoeften.

Daartoe stellen we per cliënt een duidelijk vermogensplan annex beleggingsstrategie op, welke de rationele beleggingsnoden in kaart brengt.

Welke meerwaarde kunnen we u bieden ?

1. Kennis

Ervaring leert ons dat de manier waarop men belegt al te vaak wordt ingegeven door irrationele factoren en onvoldoende know-how over de mogelijkheden die men heeft. Het is een realiteit dat de financiële wereld vandaag zeer ingewikkeld is geworden. Daarom is het geen overbodige luxe om een persoonlijke adviseur te hebben die u wegwijs maakt in deze complexe materie. We leggen u uit wat ‘delta neutrale’ en andere strategieën zijn zodat u zich ook effectief beter geïnformeerd en veiliger voelt bij het nemen van financiële beslissingen. Immers, zoals Benjamin Franklin het reeds zei: “an investment in knowledge pays the best interest.”

 

2. Risicobeheersing - Asset Allocatie

Een goede spreiding is de sleutel tot verstandig beleggen en succes op lange termijn. Een goede spreiding impliceert niet alleen een evenwichtige spreiding tussen het roerende en het onroerende vermogen, maar eveneens een evenwichtige spreiding binnen elke tak van het vermogen.

Daarbij speelt ook de balans tussen de eigen zaak en het privé vermogen. Is deze wel in evenwicht in vergelijking met de risico’s die wegen op zakelijk vlak? In welke mate moet het privé vermogen beter worden afgeschermd van het zakelijk patrimonium ?

Zulke asset allocatie gaat verder dan wat financiële instellingen gewoonlijk onder risicospreiding begrijpen. Wij tekenen voor u een doorgedreven risicospreiding uit die rekening houdt met alle onderdelen van uw vermogen.

3. Doel - Inhoud - Tijdshorizon

Wat is het doel van uw beleggingen? Wat wil u bereiken en binnen welke tijdshorizon wenst u uw doelen te realiseren? Is het uw bedoeling om over generaties heen te beleggen, wil u vooral uw eigen financiële onafhankelijkheid verwerven of wenst u eerder aan risicovolle winstmaximalisatie te doen?

Samen met u gaan we na of de gehanteerde strategieën wel in overeenstemming zijn met uw doelstellingen en sturen, waar nodig, de financiële instellingen bij om uw portefeuille af stemmen op uw wensen.

4. Netto-rendement

Er zijn vele factoren die kunnen interen op uw (bruto-)rendement, bijvoorbeeld een onredelijk hoge kostenstructuur of de steeds toenemende belastingdruk op vermogen.
We brengen deze en andere op uw rendement drukkende factoren in kaart en zoeken naar oplossingen om uw netto-rendement te verbeteren.

Kortom, PACTA Wealth Architect wil samen met u beleggingsstrategieën ontwikkelen waar rendement, bescherming, fiscaliteit, transparantie en controle op elkaar worden afgestemd zodat uw beleggingen zijn aangepast aan uw huidige en toekomstige noden.