Successieplanning

 

Hoewel iedere persoon wordt geboren met één zekerheid, nl. dat zijn verblijf op aarde niet eeuwig is, bereiden slechts weinigen hun nalatenschap voor.

Eén van de voornaamste redenen daarvoor is allicht dat niemand graag de controle over zijn/haar patrimonium verliest. Deze vrees is echter niet gegrond. Een goed voorbereide successieplanning zal tal van problemen kunnen voorkomen, zonder dat u de controle over uw patrimonium dient op te geven.

Waarom u tijdig aan uw erfgenamen dient te denken, leest u hieronder aan de hand van enkele maatschappelijke problematieken:

Wist u dat 42% van de mensen die een erfenis ontvangen, daarover ruziet! Een goed uitgewerkte successieplanning helpt u de “Pax Familiae” (de familievrede) te bewaren.

Door de emotionele geladenheid is de verdeling van een nalatenschap een zeer delicaat gebeuren. Belangrijk is daarom de langstlevende partner te beschermen in functie van zijn of haar noden. Zeker in tijden waarin mensen het perspectief hebben heel oud te kunnen worden, doch waarin de oude dag wel eens zeer duur kan uitvallen, is het geen overbodige luxe de vermogenssituatie van de langstlevende vooraf te evalueren.

Wettelijk en zeker de feitelijk samenwonende partners hebben slechts een beperkte wettelijke bescherming. Er zijn nochtans mogelijkheden om deze bescherming gevoelig uit te breiden.

Speciale aandacht verdient de erfrechtelijke situatie van de ‘nieuw samengestelde gezinnen’. Een tweede huwelijk met kinderen uit een vorige relatie is vandaag vaak voorkomend, maar was geen aandachtspunt voor de wetgever toen die destijds ons erfrecht schreef. Deze gezinnen moeten op zoek gaan naar technieken die afwijken van het wettelijke erfrecht om hun noden beantwoord te zien.

Ruzie onder de erfgenamen kan in belangrijke mate voorkomen worden door de kinderen gelijk te behandelen. Onterven is slechts in uitzonderlijke omstandigheden aangewezen.

Een belangrijke doelstelling bij successieplanning is het samengaan van een fiscaalvriendelijke juridische overdracht van het patrimonium naar de erfgenamen en het behoud van de controle (zeggenschap) over de afgestane vermogensbestanddelen en de inkomsten die ze genereren.

In dezelfde context stelt u zich als ondernemer de vraag hoe de continuïteit van uw familiebedrijf kan verzekerd worden wanneer u er niet meer bent. U voelt zich nog te jong om te stoppen met werken, maar u beseft anderzijds dat uw (plotse) overlijden uw onderneming in gevaar kan brengen. Om dergelijke scenario’s te vermijden, werden er fiscale gunstregimes uitgewerkt die de ondernemers moeten stimuleren om de opvolging van de onderneming reeds tijdens het leven te regelen (meer informatie hierover vindt u door te klikken op deze link : http://www.pacta.be/impacta_mei2012.php).

Tenslotte zijn er nog de dure successierechten, een vermogensbelasting van de zuiverste soort! In Vlaanderen lopen de successierechten (in rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden) op tot 27%, in Brussel zelfs tot 30%. Bovendien zijn de schijven niet geïndexeerd waardoor de inflatie ervoor zorgt dat de successierechten continu hoger worden.

Wacht niet tot het te laat is! Wij helpen u uw successie te plannen in het belang van uzelf, uw partner, uw kinderen en uw onderneming.