Pensioenplanning

 

Het is helaas een vaststaand gegeven dat zelfstandigen van hun wettelijk pensioen niet kunnen leven. Een goed uitgedachte pensioenopbouw is voor zelfstandigen dan ook veelal een must om op de oude dag de gewenste levensstandaard te kunnen aanhouden.

Wij helpen u uw pensioen strategisch op te bouwen.

Vooreerst maken we een projectie van uw wettelijk en extra-legaal pensioen. Zo weet u waarop u recht heeft bij pensionering en of dit volstaat om aan uw levensbehoeften te voldoen.

Al uw mogelijkheden om een pensioenkapitaal op te bouwen worden in beeld gebracht en kritisch t.o.v. elkaar afgewogen.

Een efficiënte pensioenopbouw maakt uiteraard ook gebruik van de aantrekkelijke fiscale voordelen om uw inkomstenbelastingen te drukken. Wij brengen u in kaart hoe u uw pensioenopbouw fiscaal kunt optimaliseren.

Onderschat de impact van uw pensionering niet. Ga samen met ons na hoe u op een efficiënte manier een structurele inkomstenstroom kan opbouwen tegen het moment waarop uw beroepsinkomen wegvalt.