imPACTA , augustus 2012

 

Verdeeltaks van 1% naar 2,5%

Sinds 1 augustus 2012 bedraagt het tarief van het verdeelrecht in het Vlaams Gewest niet langer 1% maar 2,5%.

De verdeeltaks, die door de Vlaamse overheid om budgettaire redenen werd verhoogd, is de taks die verschuldigd is wanneer men een mede-eigenaar van een onroerend goed uitkoopt. Er is dan sprake van een ‘uit onverdeeldheid treding’.

Een onverdeeldheid ontstaat in het geval dat meerdere personen samen eigenaar worden van een bepaald goed. Een onverdeeldheid kan op verschillende manieren ontstaan. Een koppel, dat gehuwd is onder het stelsel van scheiding van goederen en waarbij beide partners samen de woning aankopen, zal de woning in onverdeeldheid bezitten. Evenzo kan men een pand in onverdeeldheid met zijn vennootschap bezitten wanneer een deel van het pand privé en het andere deel van het pand door vennootschap werd aangekocht. Onverdeeldheden ontstaan ook naar aanleiding van erfenissen (bijvoorbeeld wanneer erfgenamen in onverdeeldheid een bepaald goed erven) en schenkingen (bijvoorbeeld ingeval de ouders 2 kinderen, alsook 2 buitenverblijven hebben en deze 2 panden aan hun zoon én dochter schenken in onverdeeldheid teneinde te vermijden dat de zoon of dochter zich nadien ongelijk behandeld voelt wanneer het ene pand meer in waarde stijgt dan het andere).

Onverdeeldheden worden dus vaak in het leven geroepen in het kader van successieplanning. Ongetwijfeld zal deze tariefverhoging een invloed hebben op de planningswijze van vastgoed.

Op politiek vlak haalde deze taks vooral het nieuws omdat koppels die uit de echt scheiden ook geconfronteerd zullen worden met de hogere taksen om de (ex-)partner uit de gezinswoning uit te kopen. De verdeeltaks wordt dan ook vaak de ‘miserie- of echtscheidingstaks’ genoemd. Voor scheidende koppels wordt de miserietaks gemilderd. Er komt een vrijstelling op de eerste schijf van 50.000 EUR, verhoogd met 20.000 EUR per kind. Deze vrijstelling geldt enkel voor wettelijke samenwoners die minstens één jaar hebben samengewoond en gehuwden. Feitelijk samenwonenden koppels die uit elkaar gaan hebben geen recht op de vrijstelling.

terug

Heeft u hierover vragen, of heeft u andere vragen over uw successie- of vermogensplanning, dan kan u zich op onze website inschrijven voor een vrijblijvend onderhoud via PACTA contact .